Vredesactiviteiten en Vredesweek Haarlem 2019

Vredesactiviteiten Haarlem 2019

Inleidende tekst

De Vredesactiviteiten staan allemaal in het teken van de volgende uitgangspunten zoals vermeld in de Vredesverklaring Haarlem:

  • Vreedzaam en respectvol samenleven
  • Open staan en nieuwsgierig zijn naar anderen
  • Elkaar aanspreken op oordelen en onverdraagzaamheid
  • Elkaar leren kennen
  • Je laten verrassen door de verschillen en je verbazen over overeenkomsten

Het thema dit jaar is Over Grenzen. Bij de grens komt u in contact met een andere omgeving, buiten uw comfort zone. Dat is spannend, want onbekend en misschien voelt het wat onveilig. Het risico bestaat dat anderen uw grenzen niet respecteren, waardoor u zich kwetsbaar voelt. Hoe de balans te zoeken tussen je terugtrekken in uw eigen comfortabele ‘bubbel’ dan wel uw identiteit verliezen als u zich overlevert aan een onbekende omgeving. Dit is een zoektocht. Wij nodigen u uit om uw grenzen op te zoeken en te onderzoeken.

Voor én na de Vredesweek

Benefiet maaltijd – Zaterdag 29 juni

Een heerlijk vegetarisch driegangen diner na een ontvangst met een hapje en een drankje. Met dit diner willen wij geld ophalen voor enkele bijzondere Vredesweekactiviteiten. Kosten 30 euro. Locatie: Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22. Aanmelden bij Joris Obdam, Antoniusgemeenschap: obdamjoris@hotmail.com

(S)preken voor andermans Parochie – doorlopend

Verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties doen mee met een dit ontmoetings- en uitwisselingsproject. Christenen gaan op bezoek bij moslims, Humanisten gaan op bezoek bij christenen en vice versa. Bent u een gebedshuis, een levensbeschouwelijke organisatie of een zelforganisatie en wilt u meedoen? Neem contact met  Marjolein van Haaften, Bureau Discriminatiezaken: mvh@bdkennemerland.nl

Kunstproject Wisselkunst – langere periode voor, tijdens en na de Vredesweek

De Haarlemse kunstenaar Hans Bosman heeft een bijzonder object ontworpen dat zal rouleren langs alle ondertekenaars van de Vredesverklaring Haarlem. Op elke plek kunnen mensen iets tekenen op het object. Meer informatie bij: Wim Blüm, Antoniusgemeenschap: w.blm@kpnplanet.nl

Interreligieuze leeskring – meerdere keren voor, tijdens en na de Vredesweek

Tijdens interreligieuze leeskringen kunnen we religieuze vraagstukken opnieuw ontdekken en op zoek gaan naar het bestaansrecht van religie. Deze leeskringen zijn een initiatief van het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing (HPRL). Meer informatie volgt.

Lofzang der Verzoening- Zaterdag 23 november

Concert van componist Kris Oelbrandt van drie gelijkwaardige lofliederen uit drie wereldgodsdiensten: De lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Door de vereniging van deze drie ‚Lofliederen’ is er sprake van een interreligieuze dialoog. Kris Oelbrandt wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdienst-conflicten en de multiculturele samenleving. Uitgevoerd door o.a. Dudok Quartet. Meer informatie: Joris Obdam, Antoniusgemeenschap: obdamjoris@hotmail.com

Vredesweek 22-29 september

Multireligieuze Regenboogviering – Zondagochtend 22 september

Gezamenlijke viering christenen, moslims, joden en homo-en biseksuelen, lesbiënnes, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) In Grote of St. Bavo kerk op de Grote Markt in Haarlem. Thema: ‘Over grenzen’. In aanwezigheid van dominee Tom de Haan, rabbijn Clary Rooda en een imam (nog niet bekend). Met groot diversiteitskoor.

Opening expositie VredesKunstroute – Zondagmiddag 22 september (misschien 21 september)

Meer dan 20 kunstenaars met verschillende roots tonen hun kunst op diverse locaties: Hudson’s Bay, De Waag, De Groenmarktkerk en in de Wijngaardtuin. Thema: ‘Over grenzen’. De kunst is te koop. Opening op een van deze locaties. Meer info volgt. Meer informatie bij inekedenhollander@gmail.com

Vredesviering – Maandag – Maandag 23 september, 12.30 u

Vredesviering onder leiding van Lien Kenselaar in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Woord en communiedienst – Dinsdag 24 sep, 12.30 u

Dienst in teken van vrede o.l.v. Savio Ebben in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Multicultureel Vrouwencafé – Woensdag 25 september

Speciale vredesactiviteit in het Multicultureel Vrouwencafé. In Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 Meer informatie volgt.

Lunch voor alle gezindten, winkelcentrum Schalkwijk – Woensdag 25 september (tijd volgt)

In samenwerking met de diaconie van de Ontmoetingskerk en  het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing wordt er een lunch geserveerd voor alle gezindten. Thema: ‘Over grenzen’. Vragen: Hoe komen we tot betere contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen? Waar zijn we bang voor? Hoe komen we los van onze angsten?

Woord en communiedienst – Vrijdag 27september, 12.30 u

Dienst in teken van vrede o.l.v. Savio Ebben in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Afsluitende viering Vredesweek – Zondagochtend 29 september

Afsluitende viering o.l.v. Joris Obdam in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Ondertekening van Vredesverklaring Haarlem – Zondagmiddag 29 september

In 2018 hebben ongeveer 20 organisaties een convenant ondertekend om al het mogelijke te doen om ‘vreedzaam en respectvol samenleven in Haarlem te bevorderen’. Vanmiddag sluiten zich opnieuw organisatie aan en ondertekenen de Vredesverklaring Haarlem. Locatie nog niet bekend. Meer informatie: w.blm@kpnplanet.nl