Vrede en gerechtigheid

Voor de Antonius Gemeenschap begint de droom van vrede heel dichtbij: in je eigen huis, je eigen straat, je stad, op je werk en je verenigingsleven. We denken dat ontmoeting belangrijk is: contact met mensen die ogenschijnlijk heel verschillend zijn als het gaat om welvaart, leeftijd, aard, cultuur, ras en religie. En dat proberen we te doen door open en nieuwsgierig naar elkaar te zijn.
Ons motto is: Leer elkaar kennen, laat je verrassen door de verschillen en verbaas je over de overeenkomsten. Zo ontstaat waardering en respect.

Ambassadeur van de vrede

Als ambassadeur van de vrede is de Antonius Gemeenschap aangesloten bij de landelijke organisatie Pax voor Vrede. Dit vertalen wij in concrete activiteiten voor de stad Haarlem. Zoals het maandelijkse Vredesgebed: dit wordt elke eerste maandag van de maand gehouden om 12.30 uur, na het weerklinken van de sirene. Dit Vredesgebed ‘voor de stad en de wereld’  wordt al meer dan dertig jaar gehouden – sinds begin 2023 op wisselende locaties.

 

Vredesweek Haarlem

Een jaarlijks terugkerend evenement is de nationale Vredesweek. In de derde week van september organiseert de Antonius Gemeenschap in samenwerking met andere organisaties diverse activiteiten verspreid over de stad, zoals lezingen, concerten, tentoonstellingen, een regenboogviering en een vredeswandeling.

Meer informatie over de Vredesweek in Haarlem

 

Vredesverklaring Haarlem

In 2018 nam de Antonius Gemeenschap het initiatief om een intentieverklaring op te stellen die oproept tot ” tot een vreedzaam en respectvol samenleven. Dat is de basis, niet alleen van onze diverse religieuze tradities maar ook hoe wij met elkaar om willen gaan”.

Sindsdien hebben tientallen organisaties die actief zijn op maatschappelijk, religieus of politiek terrein deze Vredesverklaring Haarlem ondertekend. In samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling, roept de Antonius Gemeenschap alle ondertekenaars op om elk jaar de intentie om te zetten naar een vredesgerichte activiteit. 
Bekijk de Vredesverklaring en de lijst van ondertekenaars.