14 t/m 22 september

Vredesweek 2024

Zoals ieder jaar organiseren wij ook in 2024 de Vredesweek in Haarlem van 14 t/m 22 september. Wij zijn al druk bezig met het mobiliseren van verschillende partijen en het plannen van en invulling geven aan diverse activiteiten.

In 2014 is de Antonius Gemeenschap ambassadeur van PAX Nederland geworden. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Tijdens deze landelijke Vredesweek van Pax organiseert de Antonius Gemeenschap, in samenwerking met verschillende partners, een breed scala aan activiteiten, die bijdragen aan een groter saamhorigheidsgevoel binnen Haarlem en die inzichtelijk maken dat vrede niet vanzelfsprekend is.

THEMA:

Samen voor Vrede. Nu!

In Haarlem geven 33 maatschappelijke organisaties sinds 2018 inhoud aan de vredesweek door deze in een breder perspectief te plaatsen. De gemeenschappelijk ondertekende vredesverklaring roept Haarlemmers op om elkaar aan te spreken op (voor)oordelen en onverdraagzaamheid, zeker als het leidt tot gewelddadig gedrag. Haarlemmers worden uitgenodigd om open en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Zo ontstaat waardering en respect.
Het landelijke thema van de Vredesweek 2024 is ‘Samen voor Vrede. Nu!’  In Haarlem geven we daar vorm aan door op vrijdag 20 september een grootse vredesmars te organiseren, waaraan iedereen wordt uitgenodigd mee te doen en zo samen te bespreken wat we op dit moment kunnen en moeten doen om vrede te bevorderen, nu en in de toekomst.

Inclusieve en blijvende vrede vraagt meer dan het stoppen van agressie en geweld. Het vraagt stilstaan bij de voorwaarden voor vrede. Hoe komen we tot nieuwe perspectieven op blijvende vrede Wat is de invloed van klimaatverandering op conflicten overal ter wereld? Hoe bestrijden we polarisatie en onvrede in ons eigen land? Grote uitdagingen, waarvoor we advies van kinderen goed kunnen gebruiken.

Kom je hier snel terug om te zien wat ons programma wordt?

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten hier een paar plannetjes:

  • We organiseren een vredesmars
  • Er komt een scholenprogramma
  • We gaan samen zingen
  • Er komt een debatprogramma