Armoede en perspectief

Naar schatting achtduizend huishoudens in Haarlem leven op of rond de armoedegrens. Op kleinschalige wijze levert de Antonius Gemeenschap praktische ondersteuning aan mensen die in armoede leven. Samen met andere organisaties werkt Antonius Gemeenschap aan een meerjarige aanpak om kinderarmoede in Haarlem structureel terug te dringen.

Open Huis pakketten

Samen met een aantal kerken zamelt de Antonius Gemeenschap pakketten in voor mensen die ondersteuning nodig hebben en waarvoor geen andere hulp (meer) beschikbaar is. Lang houdbare etenswaren alsook huishoudelijke-en drogisterij-artikelen zoals shampoo en wasmiddelen zijn van harte welkom. De distributie van de pakketten vindt plaats vanuit buurtcentrum Het Open Huis in Schalkwijk.

Wilt u gebruik maken van een Open-Huis-pakket of kent u iemand die hiermee blij gemaakt kan worden, kijk dan voor informatie op de site: https://hetopenhuishaarlem.nl/open-huis-pakket/ . Ook als u etenswaren of artikelen wilt aanleveren ben u van harte welkom: dat kan elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Groenmarktkerk, adres: Nieuwe Groenmarkt 14.

Alliantie tegen Kinderarmoede

Behalve de praktische hulp wil Antonius Gemeenschap ook bijdragen aan een toekomstperspectief waarin armoede, met name onder kinderen, in belangrijke mate is teruggedrongen. In samenwerking met de Protestantse Diakonie Haarlem heeft zij het initiatief genomen om te komen tot een Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. In het verlengde van de landelijke organisatie is de doelstelling dat in 2030 geen enkel kind in Haarlem de gevolgen van armoede kent.

Binnen de alliantie zullen de diverse instellingen, organisaties en bedrijven die in hun dienstverlening te maken hebben met armoede, samenwerken om te komen tot een integrale aanpak richting gezinnen en kinderen en een gezamenlijke vuist maken om structurele oplossingen bieden tegen deze problematiek. Met het oog op het verminderen van armoede en het komen tot een meer gelijke verdeling van welvaart richt de Antonius Gemeenschap zich nadrukkelijk op jongeren; zij zijn immers de burgers van de toekomst. De in 2019 opgerichte Jongerenraad, een initiatief van de Antonius Gemeenschap en enkele middelbare scholen, heeft armoede gekozen als een van de thema’s om de gemeente Haarlem over te adviseren.