Ons Logo

Ons logo is voor ons letterlijk betekenisvol en legt daarmee een aantal aspecten van onze gemeenschap uit.

Veelkleurig

Het logo van De Antonius Gemeenschap draagt een 4 tal elementen in zich. De kleuren verwijzen naar de kleuren van het Logo van de landelijke Fransicaanse Beweging waarvan de gemeenschap in Haarlem onderdeel is. De vele kleuren verwijzen ook naar de verscheidenheid van de mensen die er onderdeel van uit maken en de verscheidenheid van mensen die we mogen bedienen. Het zijn ook vrolijke kleuren die de pracht van het leven vertolken en schoonheid van moeder natuur.

 

Groenmarktkerk

In het hart van ons logo vind je de Groenmarktkerk, ons vroegere thuis, en met haar Franciscaanse wortels en plek te midden op de sociale boulevard van Haarlem waar al meer dan 700 jaar voor de armen wordt gezorgd onze inspiratie bron te midden in de stad waarin wij werken.

 

Tau-teken

Het derde element is het Tau-teken Voor de Franciscaanse Beweging is het Tau-teken een symbool geworden; een teken van zegen en vrede. Het herinnert ook aan het kruis, het teken van verlossing. Veel mensen van de Franciscaanse Beweging overal ter wereld dragen de Tau als herkenningsteken. Daarmee willen ze uitdrukken, dat zij in Franciscus’ voetspoor willen gaan op zoek naar een wereld van “Vrede en alle goeds”. Franciscus bracht het Tau-teken aan op huizen, muren en bomen. In een nis in de kluizenarij van Fonte Colombo in het Rietidal is een rood Tau-teken dat Franciscus daar heeft aangebracht. Hij zegende met dit teken en zette het bij wijze van handtekening onder zijn brieven. De geschiedenis van het TAU-teken De geschiedenis ervan gaat terug op de profeet Ezechiël: “Trek midden door de poort, midden door de stad Jerusalem en zet een Tau-teken op het voorhoofd van de mannen die daar aan het huilen zijn uit ellende om de gewelddadigheid die daar plaatsvindt.” (Ez. 9,4)

 

Antoniusbroeders

Paus Innocentius III stelde bij de opening van het vierde Lateraans Concilie in 1215 de vernieuwing van de kerk onder dit teken: “De Tau heeft de vorm van het kruis, voordat Pilatus er het opschrift op liet aanbrengen. De Tau is het teken van de mensen, die in hun leven de uitstraling van het kruis laten zien.” Franciscus heeft hierin een oproep herkend voor een pelgrimage van bekering en boetvaardigheid. Hij kan het Tau-teken ook aangetroffen hebben bij de Antoniusbroeders in Rome. Die verzorgden daar de melaatsen in een lazaret. Zij droegen de staf waarvan de bovenkant de vorm van een Tau had. Bovendien droegen ze nog een Tau op hun habijt. De Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en is daarmee een symbool voor ‘voltooiing’.