Geloof en samenleving

Veel mensen hebben vragen over zingeving en betekenis in hun leven. Het antwoord op deze levensvragen zoeken zij niet (meer) in de kerk of een geloof. De Antonius Gemeenschap wil met hen zoeken en werken aan eigentijdse vormen van spiritualiteit en gemeenschap, waarin aandacht voor je eigen ontwikkeling samengaat met de zorg voor kwetsbaren en de zorg voor de natuur.

Voor de Antonius Gemeenschap is geloof meer dan godsdienst alleen. Het gaat om geloven in het goede van de mens, het geloven in een betere wereld en in de nieuwe generaties die hierin een belangrijke rol vervullen. Met deze overtuiging willen wij samenwerken met mensen van andere christelijke geloofsrichtingen, andere religies en levensbeschouwingen. Daarbij willen we het verschil in dogma’s overstijgen -zonder onze Franciscaanse oorsprong en overtuiging te verloochenen- en vrij en nieuwsgierig open staan voor alle mensen van goede wil.

Onze gemeenschap beschouwt de Groenmarktkerk in de binnenstad van Haarlem als haar thuisbasis. Dit kerkgebouw, te midden van andere sociale instellingen aan de Nieuwe Groenmarkt, biedt een plek die uitnodigend is naar iedereen die behoefte heeft aan contact, aan ontmoeting, warmte en begrip. Met name nieuwe generaties die geen traditie hebben met een geloof zullen een kerk of gebedshuis heel anders ervaren dan hun ouders en grootouders, die veelal zijn opgegroeid met het geloof en het later vaak bewust hebben losgelaten. De Antonius Gemeenschap wil samen met de nieuwe generaties onderzoeken welke inspiratiebronnen voor hen belangrijk zijn en welke bruggen geslagen kunnen worden tussen de seculiere samenleving en de wereld waarin religie richtinggevend is. Kernvragen daarbij zijn: hoe sta jij in de wereld, wat is voor jou van betekenis en wat zijn jouw intrinsieke waarden om voor te leven? Voor deze vragen organiseren we binnen én buiten de kerk ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Andere inspiratie, ontmoeting en uitwisseling bieden we door lezingen, muziek, theater en andere kunstuitingen. Bij deze activiteiten zoekt de Antonius Gemeenschap zoveel mogelijk de samenwerking met diverse organisaties in Haarlem.

Vaste bijeenkomsten in de kerk

Antonius Gemeenschap organiseert in samenwerking met de gemeenschap van de Groenmarktkerk een reeks vaste bijeenkomsten: 

  • Adempauze: elke maandag om 12.30 uur, een moment van stilte, tekst, gebed en muziek, m.u.v. de eerste maandag van de maand, met daarna ontmoeting met koffie en thee.
  • Maandelijks Vredesgebed “voor stad en wereld”: op de eerste maandag van de maand om 12.30 uur, ook hier sluiten we af met koffie/thee.
  • Aperitief voor de Ziel is een viering die op de derde zaterdag van de maand ‘s middags om 16.00 uur wordt gehouden voor de eigen vrijwilligers en alle andere belangstellenden. Teksten over het leven van Franciscus worden opgeluisterd met live muziek. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. 

Take me to Church

Samenwerking met niet kerkelijke organisaties bieden vaak een andere invalshoek of ervaring. Zoals het jaarlijkse festival Take me to Church, dat plaatsvindt in oktober en door Antonius Gemeenschap samen met het poppodium Patronaat wordt georganiseerd. Bekende artiesten treden tijdens dit festival op in verschillende kerken in de stad. De voorganger van de kerk krijgt bij aanvang van het concert de gelegenheid om iets te vertellen over de locatie en de geloofsgemeenschap. De veelal niet-religieuze muziek krijgt in de verstillende setting van de kerk op natuurlijke wijze een andere lading die indruk maakt op de aanwezigen.