Ondertekenaars

De Vredesverklaring Haarlem is opgesteld in 2018.
Hieronder staan de organisaties die sindsdien dit convenant hebben ondertekend (september 2020).

01 Antonius Gemeenschap Haarlem

02 Socialistische Partij

03 Wijkgemeente Oosterkerk vd Protestante gem. Haarlem

04 Ontmoetingskerk

05 Selimiye Moskee

06 Partij van de Arbeid

07 Het Apostolisch genootschap

08 Het CDA

09 De wijkraad van de Protestantekerk van Haarlem

10 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

11 Dar a Salam Moskee

12 Doopsgezinde gemeente

13 Pelgrimkerk

14 Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing

15 Stichting Stem in de Stad

16 Diaconie van de Protestanten Gemeente Haarlem

17 Kerk Moeder van de Verlosser Schalkwijk

18 Soefi Contact Haarlem

19 Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen

20 Humanistisch Verbond Haarlemmerland

21 Evangelische Lutherse kerk

22 Stichting Wereldkeuken

23 Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving

24 Haarlem Mozaiek

25 Stichting Jongeren in Beweging

26 Stichting Palanka Negra

27 Ont-moeter

28 Stichting Sociaal Vangnet

29 Stichting Schakels Haarlem Noord

30 Stichting Samen Haarlem

31 Stichting Turks Sociaal Culturele Samenwerking

32 Bahaï Gemeenschap

33 Kerk Zonder Grenzen