Nieuwsbrief – April 2019

Beste lezer,

Pasen staat alweer bijna voor de deur. De bloesems bloeien en je voelt de kou langzaam verdwijnen. Warm geworden van de zon, kunnen we zelf weer de warmte geven aan mensen die dat nodig hebben. De Antonius Gemeenschap is volop bezig met nieuwe ontwikkelingen, zoals de frisse make-over van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening hierover www.antonius-gemeenschap.nl  Vandaag ontvangt u deze nieuwsbrief ook in een nieuw jasje. Hierin leest u, zoals altijd, de laatste nieuwtjes over de Antonius Gemeenschap.

Veel leesplezier,
Wim Blüm, voorzitter

Aperitief voor de ziel

Elke derde zaterdag van de maand organiseren wij het Aperitief voor de ziel, een korte dienst waarin de lessen van Franciscus en Antonius centraal staan. Op 16 februari stond de dienst in het teken van Franciscus, die achthonderd jaar geleden een bezoek bracht aan de sultan Al Kamil. Een Nederlandse vrouw van Turkse komaf Senay Cemek zou een verhaal vertellen over geloven en ontmoeten en had beloofd een muzikant mee te nemen. Deze had helaas afgezegd. Maar vlak voor het begin kwam Senay aan met een vrouw die een gitaar bij zich had. Op straat had zij, Marjo Kreileman, een prachtig lied horen zingen en had haar uitgenodigd om mee te komen naar het Aperitief. Marjo zong een vijftal prachtige liederen waar we van hebben genoten.   

Vredesweek

In februari zijn we gestart met de voorbereidingen van de vredesweek die dit jaar plaatsvindt van 22 tot en met 29 september. We hebben de ondertekenaars van het vredesconvenant uitgenodigd om mee te denken over het programma. Dit jaar willen we graag een activiteit in het programma opnemen voor en met nieuwe Haarlemmers. We hebben een aantal nieuwe Haarlemmers gevraagd een kunstwerk te maken over ‘vrede verbindt over grenzen’, het thema van dit jaar. Later in het jaar zullen de kunstwerken worden geveild. Meer informatie over het programma kunt u lezen op de website van de Antonius Gemeenschap.

High tea 

De vrijwilligers stonden klaar voor de eerste high tea in zorgcentrum Nieuw Delftweide – Sint Jacob, toen het feestje moest worden afgeblazen vanwege een besmettelijk virus. Gelukkig konden we een paar weken later in de herkansing. De 28 gasten genoten volop van een gezellige middag met smakelijke hapjes. Op naar de volgende high tea bij Nieuw Delftweide, op 15 mei. Omdat er steeds meer vraag is naar de high teas, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Vindt u het leuk om mee te helpen als vrijwilliger bij een high tea? Neem contact op met wim@antonius-gemeenschap.nl; tel. 06-33 78 86 75.

Armoede

In het kader van het project Jongerenraad in Haarlem, voerden we in januari 2019 gesprekken met de stichting Missing Chapter. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van armoede onder kinderen. Prinses Laurentien is een van de oprichters van deze stichting die op dit moment steun krijgt van vijf Nederlandse gemeentes. Wij hebben ons aangemeld als deelnemer.

Stadsklooster

Momenteel kan iedereen die dat wil een stiltemeditatie van circa 25 minuten bijwonen op vier verschillende locaties in de stad.

Maandag in de Bavokerk, Grote Markt – aanvang 09.00 uur
Dinsdag in de Fonteinkerk, Frans Halsplein – aanvang 8.00 uur
Woensdag in de Doopsgezinde kerk, Grote Houtstraat – aanvang 09.00 uur
Vrijdag in de Oosterkerk, Zomerkade aanvang 9.00 uur.

In samenwerking met ’t Gilde willen we iedere twee maanden een kloosterwandeling uitstippelen, kloostermaaltijden met sprekers en een filmcyclus. Voor de actuele agenda kijkt u op www.stadskloosterhaarlem.nl.