Verslag van de workshop ‘Het derde alternatief’

Verslag van de workshop door Marcel Koning tijdens de Vredesweek 2023
Door Ineke den Hollander

Het thema van de Vredesweek was dit jaar: ONVREDE EN NU? De democratie staat onder druk. Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het vereist voortdurende aandacht, vooral in een tijd van toenemende onverdraagzaamheid in onze eigen samenleving en onophoudelijk geweld elders. Gelukkig gebeurt er al iets. Ieder mens kan werken aan vrede, kan meedenken de vrede te bevorderen. Lees hieronder over het initiatief van leden van de kerk in Haarlem.

Heb je ook weleens het gevoel dat je tegen een muur van weerstand praat?

Dat de ander niet echt naar je wil luisteren of dat je gelijk in een bepaalde hoek wordt geplaatst? Heb jij ook weleens jezelf erop betrapt vooral bezig te zijn met de ander te overtuigen en ontdekt dat dit niet helpt om tot een overeenstemming te komen? Erger jij je ook aan de verscherping in de maatschappij en wil je meehelpen aan een vreedzame samenleving waarin iedereen kan meepraten en -beslissen en waarbij uitsluiting en polarisatie wordt tegengegaan?
Verschillende organisaties (waaronder de Kerk van Jezus Christus) hebben 5 jaar geleden een convenant getekend om in hun eigen invloedssfeer discriminatie tegen te gaan en onderling begrip en samenwerking te versterken. In het kader van de Vredesweek

in Haarlem is voor hen en andere belangstellenden een workshop georganiseerd met als titel: “Het derde alternatief”.
Onder leiding van Marcel Koning, trainer bij FranklinCovey Benelux (bekend van ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ en ‘De snelheid van vertrouwen’) hebben we ons verdiept in de volgende vragen:

  • óf en zo ja, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we elkaar weer leren vertrouwen.
  • hoe voorkom je dat je in een discussie tussen twee uitersten geraakt?
  • hoe kun je in een dialoog bereiken dat er werkelijk begrip komt voor de doelstelling en belangen van jouw organisatie?

Marcel Koning

is naast trainer ook raadslid in de gemeente Amersfoort en voorganger van een Evangelische Gemeente op de Veluwe. Uit eigen ervaring en door het contact met Sean Covey, weet hij als geen ander wat er nodig is om synergie (de 6e eigenschap) te bereiken. Een voorbeeld van synergie is een orkest; dan is 1+1 niet 2 maar 3 of 10 of zelfs 100.

Synergie

Wanneer we onderlinge verschillen waarderen, weten wat we willen bereiken, eerst proberen de ander te begrijpen voordat we zelf begrepen willen worden en bereid zijn om de ander te vertrouwen, ontstaat en een win-win situatie (=synergie).

Met een simpele opdracht ontdekten we dat onze mindset (de bril waardoor je naar de werkelijkheid kijkt) meestal gericht is op winnen. Ik ga winnen en jij gaat verliezen. Daar is natuurlijk niks mis mee als je een voetbalwedstrijd speelt. Maar daar buiten leidt het o.a. tot conflicten, fragmentatie en moedeloosheid. Het kan ook anders. Een win-win denken betekent: laten we een oplossing zoeken die voor ons beiden werkt, want ik vind jouw behoeften en wensen net zo belangrijk als die van mij. Of m.a.w. ‘Ik heb mijn naaste net zo lief als mijzelf’. Wat is daarvoor nodig? Allereerst luisteren met de intentie om te begrijpen.

We leren onze kinderen op de basisschool wel schrijven, lezen en rekenen, maar niet om te luisteren. En als we luisteren, dan staan we al gauw klaar met een advies, oplossing of interpretatie van wat de ander zegt.

“Win-win is een kader voor verstand en hart, dat constant op zoek is naar wederzijds voordeel in alle menselijke interacties. Win-win is gebaseerd op het model dat er voor iedereen voldoende is – dat iemands succes niet ten koste gaat van anderen.”

(Stephen R. Covey)

Luisteren

Met 2 video’s werd het verschil tussen de twee vormen van luisteren op treffende wijze geïllustreerd. Empathisch luisteren, luisteren met de intentie om de andere persoon binnen zijn/haar referentiekader te begrijpen, vereist zowel intentie als vaardigheid. Maar die vaardigheden kan je leren door veel te oefenen. Reflecteer gevoelens en woorden. Wees niet bang voor stiltes.

““Als ik je vraag om te luisteren en je denkt dat je iets moet oen om mijn probleem op te lossen, dan heb je gefaald, hoe vreemd dit ook lijkt. Luister! Het enige wat ik je vraag, is dat je luistert, niet spreken of doen – gewoon naar me luisteren”.”(Ralph Roughton arts)”

(Ralph Roughton, arts)

Inspirerend

De vertegenwoordigers van kerken, politieke partijen, migranten zelforganisaties en maatschappelijk werk waren het erover eens dat de workshop van Marcel hen enorm inspireerde om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en zo nodig te veranderen. Een paar reacties: ”Ik vond de workshop van Marcel Koning heel goed, was duidelijk en leerzaam.” “Het was een zeer geslaagd event en de hapjes top!”
Op zijn beurt was Marcel Koning heel positief over de open houding van de aanwezigen.
Na afloop werden onder het genot van een sapje en een hapje ervaringen uitgewisseld. Op de achtergrond speelde en zong Aleksander uit de Oekraïne liederen over vrede in zijn moedertaal.

 

“Niet-uitgedrukte gevoelens verdwijnen niet. Ze worden levend begraven en komen later nog akeliger terug.”

(Stephen R. Covey)