Brief aan de gemeente

“De binnenstad is wel van ons allemaal!”

De Antonius Gemeenschap heeft, samen met Stem in de Stad en Wijkcentrum Binnensteeds, haar zorgen geuit over het voornemen van de gemeente om banken aan het Hortusplein in Haarlem te verwijderen vanwege overlast van dakloze mensen, dit in de vorm van een open brief aan de Gemeente. Tot ons plezier hebben verschillende media ons bericht opgepikt en daamee voelen wij ons gesteund in onze zorg voor dakloze mensen. Ook zij vormen immers een deel van onze stad en zouden niet zomaar weggepoets mogen worden.

Lees hier onze brief:

Haarlem, 21 juni 2023

Geacht college van burgemeester en wethouders,
geachte raadsleden

Met grote bezorgdheid lazen wij afgelopen zaterdag in Haarlems Dagblad dat de gemeente Haarlem plannen in voorbereiding heeft om bankjes van het Hortusplein te gaan verwijderen om de vermeende overlast van daklozen tegen te gaan. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Wij zien in diverse gemeenten hoe beleidsmakers daklozen uit het straatbeeld willen doen verdwijnen door bankjes onaantrekkelijk te maken om er al te lang op te zitten, en als dat niet helpt ze maar gewoon te verwijderen. Dat deze aanpak nu kennelijk ook in Haarlem grond heeft gevonden, is voor ons onbestaanbaar en moeilijk te geloven. Dakloosheid brengt per definitie met zich mee, dat je niet thuis in de tuin of op het balkon kunt gaat zitten bij mooi zomers weer. Het brengt ook met zich mee dat je niet alleen bij stralend weer een goed deel van de dag buiten zult zijn.

Geven daklozen overlast in de openbare ruimte? Ja, soms wel. Zoals mensen overlast geven. Zoals auto’s, brommers en fietsers overlast geven. Zoals de Haarlemse horeca in de binnenstad maar al te vaak overlast geeft. We leven in een stad, met elkaar en we hebben het met elkaar te doen. Zolang dakloosheid bestaat, horen daklozen daarbij. Als overlast uit de hand loopt, dan mag je verwachten dat er wordt ingegrepen, en dat de overlastgever wordt aangesproken en zo nodig een sanctie krijgt. Dan geldt voor iedereen.

Een complete categorie burgers in delen van de binnenstad gaan weren, omdat het gedag van een aantal van hen kennelijk als hinderlijk wordt ervaren, gaat alle perken te buiten. Daarbij kan bovendien de vraag worden gesteld: wat is hinderlijk? Wat is overlast? Dat de aanblik van mensen aan de onderkant van de maatschappij door sommigen als onaangenaam kan worden ervaren bij het nuttigen van een prijzige consumptie op een horecaterras, maakt de dakloze géén overlastgever.

De Haarlemse horeca krijgt heel veel van de openbare ruimte in onze binnenstad. Maar die binnenstad is wel van ons allemaal. Mocht de gemeente inderdaad plannen hebben om bankjes te gaan weghalen teneinde daklozen te weren uit de openbare ruimte in de binnenstad, verzoeken wij u met klem van deze plannen af te zien.

Met vriendelijke groet,

Joris Obdam Antonius Gemeenschap
Gina Giavarra Opbouwwerker Centrum/ Binnensteeds
Petra de Vries Stem in de Stad
Joost van den Bogert Stem in de Stad