Vredesweek 2021: 18 t/m 26 sep.

Wat doe jij in Vredesnaam?

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen.

Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. Als we om ons heenkijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen.

En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, uitbuiting en uitsluiting, staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht.

Samen met jou wil PAX en de Antonius Gemeenschap zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.

De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’ ontstaat er een ‘zij.’ Velen voelen zich buitengesloten. 

PAX’ overtuiging van de verbondenheid met elkaar en deze aarde, zoals Paus Franciscus krachtig beschrijft in zijn meeste recente rondschrijven (Fratelli tutti), staat hiermee op gespannen voet. Onze uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Aperitief voor de ziel

Een korte dienst in het teken van de werken van Franciscus en Antonius van Padua. Na afloop is er mogelijkheid elkaar te ontmoeten met een aperitief in de hand.

• Groenmarktkerk Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem;
aanvang 16 uur; voorganger Wim Blüm; muziek van het Hofkoor met Jaap Binnema op piano

Regenboogviering

De aftrap van de Vredesweek vindt traditioneel plaats in de Grote of Sint Bavo kerk. Een gezamenlijke viering voor iedereen in samenwerking met de Regenboogcoalitie, waarbij de veelkleurigheid en de seksuele diversiteit van Haarlem Regenboogstad centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. Met vele sprekers en muziek. 

Religieus of niet religieus, iedereen is welkom. De Regenboogviering heeft als thema: de liefde wint?

• Grote of St. Bavo kerk Grote Markt Haarlem
aanvang 14.30 uur; inloop vanaf 14 uur; sprekers zijn Isjed Hussain en Nouria Nadal, Frans Bossink en Mara van Limbeek; muziek van de Twentse band Enorm en het multiculturele gospelkoor Pata Pata; reserveren via www.bavo.nl (vanaf 12 september)

Voor verdere Vredesweek activiteiten download hier het programma.