Haarlemse Jongerenraad: Verslag debatavond

Tijdens de openbare debatavond op 3 april in het stadhuis hebben Haarlemse jongeren een keuzes gemaakt in de onderwerpen die zij willen meegeven aan de Haarlemse gemeenteraad voor het komend jaar. De Haarlemse Jongerenraad had op basis van gesprekken met gemeenteraadleden en specialisten een longlist gemaakt met items die hen bezighouden en waarvan zij vinden dat de overheid meer aandacht moet en kan besteden. Van deze items hadden zij filmpjes gemaakt voor hun medescholieren om uit te kiezen. Want dit jaar werd voor het eerst de stemming niet beperkt tot de leden van de Jongerenraad maar konden alle jongeren uit Haarlem tussen 12 – 18 jaar een keuze maken uit de onderwerpen van de long list.

 Aanpak (menstruatie-)armoede bovenaan

Maar liefst 941 jongeren hebben hun stem uitgebracht en zij kozen voor 4 onderwerpen: uitgaan voor onder de 18, onderwijs in life skills, mentale gezondheid onder jongeren en (menstruatie)armoede.

Op de debatavond op 3 april in de Gravenzaal werden alle 4 onderwerpen gepresenteerd en onder leiding van Marceline Schopman ter discussie gebracht. De muzikale Notulist Noah Tukker zorgde voor een muzikale samenvatting van het debat. Armoede kreeg de meeste stemmen, de andere drie items eindigden op een gedeelde 2e plaats. Omdat de uitslag erg close was is besloten om alle 4 onderwerpen verder uit te werken. De Jongerenraad zal voor het zomer de voorstellen aan de gemeenteraad presenteren. Dus wordt vervolgd.

Samensteling Jongerenraad

De leden van de Jongerenraad 2024 zijn leerlingen van een viertal scholen:
–  Sancta Maria Lyceum
–  Mendel College
–  Coornhert Lyceum
–  Schoter College

Coördinatie

De coördinatie van de Haarlemse Jongerenraad ligt in handen van de Antonius Gemeenschap. Projectleider Joris Obdam en jongerenwerker Lodewijk de Ruiter hebben samen met de gemeente Haarlem voor het 5e jaar weer scholieren van middelbare scholen uitgenodigd om inhoudelijke voorstellen te doen aan de gemeenteraad over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Want zij zijn de burgers van de toekomst en willen ook zelf invloed op die toekomst hebben.