17-25 sept: Vredesweek

Download het programma van de komende Vredesweek: klik op de afbeelding

Nagekomen berichten:

Op zondag 18 sept om 10:30 uur zal in de Lutherse kerk in de Witte Herenstraat een dienst worden gehouden die in het teken zal staan van het thema van de vredesweek. ‘Generatie Vrede’
 

Op donderdag 22 sept 2022 om 19:30 uur wordt er in de Groenmarktkerk, in het kader van de vredesweek een avond gehouden door Amnesty international met als thema: 
‘Bedreigd Klimaat – Bedreigde Mensenrechten’

Dhr  Andries Tieleman,, actief lid van Amnesty Haarlem, een presentatie geven over de urgentie van klimaatverandering en de impact daarvan op mensenrechten. Verder zal hij ook ingaan op de oplossingen die er zijn om verdere klimaatverandering tegen te gaan en de afspraken weergeven die daarover gemaakt zijn binnen de VN en de EU.

Als middelbare scholier las Andries Tieleman het rapport van de Club van Rome en dat heeft diepe indruk op hem gemaakt. Sindsdien is duurzaamheid hem altijd blijven interesseren en met name de laatste 10 jaar is daar klimaatverandering als urgent thema bijgekomen. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd met energietechniek als afstudeerrichting aan de TU Twente, vandaar dat hij graag een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. Op dit moment werkt hij als CTO bij Eneco Duurzaam Wonen, een scale up die zich richt op het verduurzamen van huizen. 

De presentatie maakt gebruik van slides van Het ”Climate Reality Project”, opgericht in 2006 door voormalig VS Vice President Al Gore na het uitkomen van zijn eerste film “An Inconvenient Truth”. Het idee was om andere mensen te trainen om zijn verhaal over de urgentie van klimaatverandering te delen en vooral wat we eraan kunnen doen. Ondertussen zijn er al 42.000 mensen getraind over de hele wereld. Voor meer informatie zie https://www.climaterealityproject.org/. 

Klimaatverandering is een zwaar onderwerp, waarbij het gevaar groot is dat mensen er depressief van worden en afhaken. Vandaar dat elke presentatie begint met uit te leggen wat klimaatverandering precies is, welke gevolgen en gevaren het heeft, maar vervolgens laat zien dat we er wat aan kunnen doen en dat er al heel veel positieve ontwikkelingen zijn. De boodschap is dus hoopgevend en roept mensen op zelf ook in actie te komen tegen klimaatverandering.”.