Antonius (S)preekt ’22

Vastentijd: de 40 dagen viering 2022
van 2 maart aswoensdag t/m 16 april stille zaterdag

THEMA: ONTMOETING MET DE ARMEN
Aanvang: elke werkdag en zaterdag om 12.30 uur. De viering duurt ongeveer 30 minuten.

In 1231 hield hij in Padua in de vastentijd elke dag een dienst op het plein van Padua, vele mensen kwamen naar hem luisteren omdat hij op kwam voor de zwakkere en armen in de samenleving. Antonius kon fel te keer gaan tegen de bewindspersonen omdat men de mensen onheus behandelden. Hij kwam voor hen op en daar waar mogelijk droeg hij zorg voor hen.

Ook wij willen opkomen voor de armen. Net als vorig jaar in de vastentijd houden we elke dag een viering: 40 dagen lang. Dit jaar met als thema: ontmoeting met de Armen.

Op zondagen begint de viering om 10.30 uur. Aperitief-voor-de-ziel houden we op
de zaterdagen 19 mrt en 16 april beginnen deze om 16.00 uur. 

Hoe zien deze vieringen eruit? Dagelijks is er iemand anders die de viering verzorgt.

 • Aanvang: met stukje gespeelde muziek  bv gitaar, viool,piano, cd e.d.
 • Welkoms woord waarin een korte uitleg van het waarom van deze dienst.
 • Gebed als opening
 • Stukje muziek
 • Lezing uit Bijbel of mooi gedicht, verhaal enz.
 • Stukje muziek
 • Overweging van de voorganger aangaande het thema en de lezing die daar voor is gekozen
 • Stilte van minimaal één minuut
 • Stukje muziek
 • Afsluitend gebed   bv Onze Vader, maar kan ook ander gebed zijn
 • Wegzending – zege bede
 • Stukje muziek,

We vragen aan de mensen een bijdrage voor de armen, we denken aan kinderarmoede. Geld dat de Alliantie kan gebruiken en de kosten van de viering