Haarlemse Aliantie tegen Kinderarmoede

Behalve de praktische hulp wil Antonius Gemeenschap ook bijdragen aan een toekomstperspectief waarin armoede, met name onder kinderen, in belangrijke mate is teruggedrongen. In samenwerking met de Protestantse Diakonie Haarlem heeft zij het initiatief genomen om te komen tot een Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. In het verlengde van de landelijke organisatie is de doelstelling dat in 2030 geen enkel kind in Haarlem de gevolgen van armoede kent.

Door samenwerking binnen de alliantie zullen de diverse instellingen, organisaties en bedrijven die in hun dienstverlening te maken hebben met armoede, komen tot een integrale aanpak richting gezinnen en kinderen en een gezamenlijke vuist maken om structurele oplossingen bieden tegen deze problematiek. Met het oog op het verminderen van armoede en het komen tot een meer gelijke verdeling van welvaart richt de Antonius Gemeenschap zich nadrukkelijk op jongeren; zij zijn immers de burgers van de toekomst. 

Voor meer informatie  zie ook: Alliantie Kinderarmoede Nederland

Sinds 15 oktober van START

Op vrijdag 15 oktober hebben 13 Haarlemse organisatie de Alliantie verklaring tegen Kinderarmoede ondertekend. Verschillende betrokken organisaties hebben hun plannen, ervaringen en resultaten gepresenteerd.

Met vingerverf maakten vertegenwoordigers hun handen vuil en zetten ze een echte ‘handtekening’. Na afloop een gezellige netwerksamenkomst met muziek van Levi Levino.We kijken uit naar een vervolg.

Klik op de foto’s om deze groter te zien.