Vrede en gerechtigheid

Als ambassadeur van de vrede is de Antonius Gemeenschap aangesloten bij de landelijke organisatie Pax voor Vrede. Tijdens de nationale vredesweek in september organiseert de Antonius Gemeenschap ieder jaar tal van activiteiten in Haarlem.


 

In 2018 nam de Antonius Gemeenschap het initiatief om een intentieverklaring op te stellen “… om steeds met een houding van nieuwsgierigheid, tolerantie en respect naar elkaar om te kijken.” Tweeëntwintig maatschappelijke, religieuze en politieke groeperingen ondertekenden deze Vredesverklaring Haarlem. In samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling, roept Antonius alle ondertekenaars op om de intentie om te zetten naar een vredesgerichte activiteit.

https://www.youtube.com/watch?v=bfO_GZApsHg