Armoede en perspectief

Naar schatting achtduizend huishoudens in Haarlem leven op of rond de armoedegrens. Op kleinschalige wijze levert de Antonius Gemeenschap concrete ondersteuning aan mensen die in armoede leven. Voor blijvende verandering werkt de Antonius Gemeenschap samen met jongeren en de stedelijke politiek om toekomstige generaties bewust te maken van hun maatschappelijke en politieke mogelijkheden en verantwoordelijkheden.


Open Huis pakketten

Samen met een aantal kerken zamelt de Antonius Gemeenschap pakketten in voor mensen die ondersteuning nodig hebben en waarvoor geen andere hulp (meer) beschikbaar is. Lang houdbare etenswaren alsook huishoudelijke-en drogisterij-artikelen zoals shampoo en wasmiddelen zijn van harte welkom. Voor informatie, kijk op https://hetopenhuishaarlem.nl/open-huis-pakket/

De distributie van de pakketten vindt plaats in buurtcentrum het Open Huis in Schalkwijk.

Leren participeren

Met het pilotproject Leren participeren werken we met Haarlemse scholen – het Sancta Maria Lyceum en het Eerste Christelijke Lyceum – en de Haarlemse gemeenteraad aan de formatie van een jongerenraad. Deze raad zal zich buigen over actuele situaties en ideeën en initiatieven aan de gemeenteraad voorleggen. De twee beste ideeën/initiatieven zullen verder worden ontwikkeld.  Door de jongeren serieus te nemen, hen mee te laten denken en hun initiatieven te verwezenlijken, hopen wij dat ze leren dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap en de stad. De doelstelling is om in september 2019 van start te gaan met de raad. 

Mee-eters

De Antonius Gemeenschap biedt regelmatige enkele gasten van Stem in de Stad die de maaltijd niet kunnen betalen de mogelijkheid om gratis mee te eten.