Antonius Gemeenschap

Waarom Antonius Gemeenschap

Een aantal redenen/motivaties hebben ertoe geleid om als naam van onze stichting de Antonius Gemeenschap te kiezen. 

Antonius

De eerste is wellicht ook direct het meest voor de handliggend. De Groenmarktkerk waarvanuit de stichting ontstaan is draagt officieel de naam De Heilige Antonius van Padua kerk.  In het veranderende kerkelijke landschap van fusies en kerksluitingen wilden wij de manier waarop de vrijwilligers en kerkleden van de Groenmarktkerk gestalte geven aan hun spiritualiteit en omzien naar de naasten niet alleen borgen in ons doen en laten maar ook in onze naam.  Als een blijvende verwijzing naar de plek waar vanuit het ooit begonnen is ook op het moment wanneer de Groenmarktkerk haar deuren om wat voor reden dan ook zou moeten sluiten.

Het voortzetten of te wel overnemen van de manier van gestalte geven aan de spiritualiteit en het omzien naar de naasten past ook goed bij Antonius. Hij was immers de opvolger van Franciscus van Assisi de stichter van de orde van de Franciscanen ook wel genoemd de minderbroeders.  Geconfronteerd met de nalatenschap van Franciscus diende Antonius op goede wijze deze nalatenschap zowel eer als goede continuiteit te bieden.  Door deze naam te kiezen met deze genoemde redenen krijgt de stichting ook een symbolische waarde van verantwoordelijkheid mee om met zorg die nalatenschap mee te nemen en vorm te geven in de toekomst. 

Antonius zelf en zijn manier van in het leven staan spreekt ons ook zeer aan. Zo stond hij bekend om zijn helder verwoorde preken, verstaanbaar en toegankelijk voor ieder mens. Je behoefde geen ingewijde te zijn om zijn boodschap te kunnen verstaan. Ook wij streven ernaar om in onze activiteiten maar ook vooral in onze vieringen te spreken en te preken in een taal die verstaanbaar is voor iedereen ongeacht afkomst of geloofsovertuiging zonder hierbij onze Franciscaanse en daarbij dus ook Christelijke wortels te verloochenen.

Antonius was ook een mens die niet schroomde om zowel de politieke als de kerkelijke macht aan te spreken wanneer het om onrecht ging. Ook hierin herkent de stichting zich als luis in de pels en schroomt ze niet om op gepaste wijze stampij te maken.

Gemeenschap

Het woord gemeenschap zegt het eigenlijk al een klein beetje. Zij die iets gemeenschappelijks hebben.  Maar nog sterker is de ondertoon van het woord gemeenschap, zij die elkaar toebehoren. Als vrijwilligersorganisatie is dat ook nu juist ons verlangen om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden niet louter op het gebied van “praktisch handelen en doen” maar ook op zijn en ziels niveau. Dat mensen het gevoel krijgen ergens bij te horen waar ook lief en leed gedeeld kan worden, we naar elkaar omzien in tijden van nood , ook als het niet om de uitvoering van werkzaamheden draait. 

Belangrijk voor de Antonius Gemeenschap is dat er geen enkele andere voorwaarde voor het onderdeel van deze gemeenschap te zijn is dan het verlangen te hebben om je in te zetten voor je omgeving, de droom van vrede en de mens in nood en respectvol om te gaan met de traditie waaruit de Antonius Gemeenschap voortkomt.

Zo zijn er diverse gebedsmomenten en vieringen waarin wij op christelijke wijze gestalte proberen te geven aan onze spiritualiteit maar deze momenten zijn open en vrijblijvend om bij te wonen of niet. Zij vormen onderdeel van onze identiteit maar zijn niet onze gehele identiteit.

Wel geloven we , of trachten na te leven, dat een context van gemeenschap belangrijk is voor ieder mens. Een plek waar iemand zich thuis kan weten. Waar bepaalde patronen en rituelen herkenbaar zijn en men mag ervaren dat een ieder welkom is.

Lees over het leven van Antonius van Padua