Ambassade van Vrede

In verbondenheid met vredesorganisatie Pax voor Vrede  organiseert de Antonius gemeenschap activiteiten die bijdragen aan het visioen van vrede voor de stad Haarlem en de wereld. Zij doet dit in samenwerking met verschillende partners in de stad.

Structurele activiteiten zijn het maandelijkse Vredesgebed voor Stad en Wereld iedere eerste maandag van de maand na het loeien van de sirenes om 12.30 uur in de Groenmarktkerk en de jaarlijkse vredesweek. In de vredesweek organiseert de Antonius gemeenschap een tal van bezinnende en culturele momenten waaronder het Concert van Vrede waarmee deze week wordt afgesloten.

figuur 9

Campagne Armoede

De Antonius gemeenschap gelooft dat sociale en financiële armoede bijdraagt aan een gevoel van onvrede. Dat deze gevoelsbasis een voedingsbodem kan zijn voor verdeeldheid en daarmee een directe bedreiging van vrede en saamhorigheid vormt.

Om deze reden is de langdurige campagne Armoede in het leven geroepen. Hier zoekt de Antonius gemeenschap in samenwerking met de Raad van Kerken en gemeente Haarlem naar een manier om inwoners van Haarlem nog beter te informeren over de mogelijkheden die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen kan bieden.

In lijn met deze campagne staat het initiatief “Voor elkaar pakketten”, hier gaat het om voedselpakketten voor mensen die niet langer gebruik kunnen maken van de voedselbank maar nog steeds ondersteuning nodig hebben om zich zelf en of hun familie van een goede maaltijd te voorzien. De distributie van deze pakketten verloopt vooralsnog via Het Openhuis in Schalkwijk. Om dit initiatief te ondersteunen verzamelt de Antonius gemeenschap langdurig houdbare producten.

  • Houdbare producten kunnen afgegeven worden in de Groenmarktkerk
    Open elke werkdag tussen 14.00-16.00
  • Of op het secretariaat (Nieuwe Groenmarkt 12)
    Open elke werkdag tussen 10.30 uur tot 12.30 uur.