Wie wij zijn

De Antonius Gemeenschap is een christelijke lekenbeweging in de Franciscaanse traditie. Zij is oecumenisch, van en voor alle christelijke geloofsgemeenschappen, en het liefst samenwerkend met andere religieuze stromingen en mensen van goede wil in de stad. De prioriteit van de Antonius Gemeenschap is dienstbaar zijn aan mensen in nood en het werken aan “De droom van vrede”. De Antonius Gemeenschap is “thuis” in de Groenmarktkerk en is onderdeel van de Franciscaanse beweging.

Lees hier het volledige beleidsplan-1 van de Antonius Gemeenschap

figuur 3

Hoe wij werken

De Antonius Gemeenschap onderneemt als regel niets zonder eerst samenwerking te zoeken met partners in de stad. Het is onze overtuiging dat samenwerken duurzaam is en bijdraagt aan de saamhorigheid en eensgezindheid, in de wijk en de stad. 

De Antonius Gemeenschap is een biddende gemeenschap die op tijden samenkomt voor gebed en inspiratie.

Waar wij van dromen

De Antonius Gemeenschap heeft als opdracht te werken aan een nieuwe vorm van kerk zijn, waarbij verschillen van inzicht worden overstegen door de gezamenlijke inzet voor de mens in nood en de stad van vrede. Een kerk die haar oorsprong en overtuiging niet verloochent, maar vrij en vriendelijk open wil staan voor alle mensen van goede wil. Zij droomt van een gemeenschappelijke kerk waar verbondenheid in verscheidenheid de eenheid maakt; waar gemeenschappen gemotiveerd worden om samen in de stad het gezicht van Christus te  zijn wanneer het gaat over de diaconie en werken aan vrede en de overstijgende schoonheid van de liefde van God.

Hoe wij het vormgeven

 • “Een kerk zonder grenzen
  • Gedecentraliseerde diaconie
   Het opzetten en begeleiden van kleinschalige, diaconale projecten in verschillende wijken van Haarlem, samenwerkend met kerken van verschillende geloofsgemeenschappen en andere partijen van goede wil.
  • Gecentraliseerde diaconie
   Naast de ondersteuning van Stem in de Stad, de centrale PKN diaconie en caritas bisdom Haarlem, initiëren van projecten, campagnes opzetten en het coördineren ten behoeve van mensen in nood en voor de vrede en saamhorigheid in Haarlem.
  • Moderne missie
   Door middel van cultuur, muziek, theater, de kerk bij een breder publiek brengen op een eigentijdse manier.
  • Pastoraat
  • Stadsklooster
   Een centrale plek in de stad voor verdieping en stilte, met in de toekomst een mogelijkheid creëren tot verblijf en retraite.
  • Stadsvieringen
   Rondom de kerkelijke feestdagen, vieringen in samenwerking met andere kerken en religies op één centrale plek in de stad. Een doorlopend aanbod van Franciscaanse gebedsvieringen.

   

  In al onze activiteiten zoeken wij continu de verbinding met andere religieuze stromingen en de maatschappij.