Ouderen

Ouderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Door het wegvallen van hun sociale netwerk kunnen zij mogelijk geïsoleerd raken. De Antonius Gemeenschap wil graag dat deze ouderen weer gezien worden en koppelt maatjes aan ouderen om op deze manier het sociale netwerk in stand te houden.

figuur 7

High Tea

Sinds september 2016 organiseert de Antonius Gemeenschap maandelijks een high tea in één van de huiskamers van de Jans-kliniek. Hiermee wordt getracht de onderlinge band tussen de ouderen in de kliniek en mensen van buiten te versterken.

figuur 6