Moderne Missie

De Antonius Gemeenschap wil door middel van cultuur, muziek, theater, de kerk bij een breder publiek brengen op een nieuwe eigentijdse manier. Dit doen we door diverse initiatieven te ondersteunen of  zelf te organiseren.

figuur 13

Campagne Tegengift

Na de recente aanslagen op 13 november 2015 in Parijs is de Antonius Gemeenschap in samenwerking met Stem in de Stad en Gitaarlem gestart met een cultureel programma om op vreedzame wijze weerstand te bieden tegen de angst en het populisme dat op geroepen wordt.

Op alle zondagen in december 2015 heeft de Antonius Gemeenschap doormiddel van film, muziek,  dans en een interreligieuze viering mensen in de stad proberen samen te brengen om in solidariteit een tegengeluid te bieden. De gehele campagne werd door ruim 500 mensen bezocht.

Door de continue aanwezigheid van onrust en populisme mede gevoed door de vluchtelingenproblematiek en de onzekerheid die dat bij sommigen oproept in de samenleving is er voor gekozen om deze campagne voor te zetten.

Momenteel is de fakkel over gedragen aan dominee Jan van Aller van de Ontmoetingskerk in Schalkwijk om in samen werking met de Antonius gemeenschap te kijken hoe deze daar vorm kan krijgen.

TegenGift1jpg